MENÜ


Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola
és Általános Iskola


"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."
(Kodály Zoltán)

 

Az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskolát 2000-ben alapította a Népi Mesterségek Műhelye Egyesület.

Székhelye 9941 Őriszentpéter,Városszer 95.

Az intézmény tánc-, képző- és iparművészet, valamint népi ének, népzene és klasszikus zene iránt érdeklődő gyermekek számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását. Olyan fejlesztő pedagógiát képvisel, amelyben hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van.

Képzés struktúrája:

  • előképző: 2 évfolyam
  • alapfok: 6 évfolyam
  • továbbképző: 4 évfolyam.

2004-től a művészetoktatás mellett általános iskolát is működtet a fenntartó. Iváncon biztosítja alsó tagozatban 1-4. évfolyamon tanuló gyermekek általános iskolai nevelését,oktatását.

 

 

 

 

  

Asztali nézet