MENÜ


Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola
és Általános Iskola


"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."
(Kodály Zoltán)

Intézményünkben, Ivánc községben családias légkörben tanulhatnak 1-4 évfolyamon a kisiskolásaink.

Az általános iskola alsó tagozatának alapvető feladata, hogy felkészítse tanítványait az eredményes továbbtanulásra. Az olvasási, számolási, íráskészség kialakítása, a sokrétű ismeretszerzéssel a tanuló önálló problémamegoldó képességének és kreativitásának fejlesztése mellett rendre, önfegyelemre nevelés áll a tennivalók középpontjában.

A gyerekek iskolai pályafutása nem csupán értelmi erőinek fejlesztéséből áll.  A nevelő intézmény legfontosabb feladata – a tudás és készségfejlesztés mellett – az emberi kapcsolatok alakítása.

Iskolánk törekvése, hogy olyan szellemet alakítson ki, hogy minden itt tanuló gyermek jól érezze magát intézményben. Lehetőségeink szerinti legjobb útmutatást és legnagyobb támogatást kapjanak a képességeik fejlesztéséhez, az önépítéshez, a kulturált, egészséges életvezetéshez.

 

Asztali nézet