MENÜ


Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola
és Általános Iskola


"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."
(Kodály Zoltán)

Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában.

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti,hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a népzenében, néptáncban, képző- és iparművészetben ötvöződnek. Lehetőséget nyújt a látás kiművelésére és tudatosítására bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet.

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, a kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. Olyan pozitív élménynyújtás - a zene, a szó, a tánc, a festészet és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a növendéket, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző művészeti csoportjaiban. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket.

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet